Yrittäjä toiminimen takana

Katri Rantala

Moikka! Kiva, että tulit tutustumaan sivuihini. Olen 35-vuotias päätyöstäni hoitovapaalla oleva perheenäiti ja eläinrakas luontoihminen, joka intoutui perustamaan oman verkossa toimivan hyvinvointiyrityksensä loppuvuodesta 2018. Toiminta on vielä pienimuotoista, mutta aika näyttää, miten pitkälle tässä vielä mennään.

Tavoitteeni on kehittää etäpalveluita, jotka vastaavat ihmisten erilaisiin hyvinvointitarpeisiin ja tukevat terveyden omaehtoista edistämistä.  Tarjoamissani palveluissa painottuu valmentava, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävä ohjaustapa.

Työhistoriastani...

Työkokemusta olen kerryttänyt monipuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla Tampereen seudulla ja Varsinais-Suomessa vuodesta 2006 alkaen: sairaaloissa, avopalveluissa, lastensuojelussa, kotihoidossa, kehitysvammaisten ja ikäihmisten parissa. Viimeisimmät vuodet olen työskennellyt yksityisellä sosiaalipalvelualalla johtamis- ja kehittämistehtävissä, jonka myötä kiinnostukseni työhyvinvointia kohtaan on kasvanut merkittävästi.

Koulutuksestani...

Pohjakoulutukseltani olen terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja (Turun AMK 2007). Päivitin tutkintoni ylempään ammattikorkeakoulututkintoon terveyden edistämisen koulutusohjelmasta vuonna 2014 Tampereella. Muutaman vuoden ajan olin myös kiinni yliopisto-opinnoissa opiskellen yhteiskuntatieteitä Tampereen yliopistossa, pääaineenani sosiaalityö. Sitkeästä yrittämisestä huolimatta jouduin lopulta myöntämään itselleni, että muu elämä täytti päivät niin menestyksekkäästi, että näistä opinnoista oli luovuttava.

Itseni kehittäminen on aina vetänyt minua puoleensa ja olen suorittanut myös Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon (Takk 2018), johon liittyvänä kehittämistyönä perehdyin luonto- ja eläinavusteisiin menetelmiin (Green care) ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tietoisuustaitojen harjoittaminen tempaisi minut mukaansa osallistuttuani kahdeksan viikkoa kestävälle hevosavusteiselle mindfulness -verkkokurssille (Hetkiä hevosen kanssa/Eläinvoimaa ry) kesällä 2018. Kurssin jälkeen olen jatkanut tietoisuus- ja tunnetaito-osaamiseni vahvistamista kirjallisuuden kautta oppien koko ajan lisää tästä mielenkiintoisesta aihepiiristä ja kehittäen samalla omia kurssejani. Syksyllä 2019 aloitan "virallisen" Mindfulness-ohjaajan koulutuksen Tampereen kesäyliopistossa.

Olen opiskellut myös eläinkommunikointia (Mestari-kurssi/AnimalsTalk) ja energiahoitoa (Silent Healing/Ingela Nicklas ja Kundaliinireiki Master/Joogakoulu Ong Namo), joten en ole juuttunut pelkästään länsimaiseen todellisuuskäsitykseen vaan uskallan katsoa asioita tarvittaessa myös toisenlaisesta näkökulmasta.

Terveydenhoitajana...

Aivan erityisesti olen kiinnostunut ihmisen arkipäivän hyvinvoinnista ja stressinhallinnasta, sillä jo hyvin pienillä muutoksilla voimme voida paremmin, ennalta ehkäistä sairauksia ja olla tyytyväisempiä elämäämme. Olen mielelläni auttamassa asiakkaitani oivaltamaan, millaisia muutoksia he omassa elämässään tarvitsevat. Joskus riittää, että muutos tapahtuu vain henkisellä tasolla; asenteissa ja tavassa tarkastella itseään ja elinympäristöään.

Olen sitoutunut edistämään kunnianhimoista tavoitetta saada Suomi savuttomaksi vuoteen 2030 mennessä. Entisenä tupakoitsijana, Irti tupakasta -ryhmänohjaajana ja uuden Polku savuttomuuteen -verkkovalmennuksen kehittäjänä tarjoan mielelläni (kokemus)asiantuntija-apuani kaikille niille ihmisille, jotka haluavat päästä pois nikotiiniansasta.

Luontosuhteestani...

Luonto ja eläimet ovat monelle ihmiselle erityisen merkityksellinen osa elämää. Sitä ne ovat myös minulle. Rakkaus eläimiin on tullut minulle synnyinlahjana ja erilaisia lemmikkejä minulla on ollut pikkutytöstä saakka. Tällä hetkellä omia tassuterapeuttejani ovat appenzellinpaimenkoira Benni ja kissa Pina. Vastikään edesmennyt hevoseni Aapo on rohkaissut minua tekemään elämässäni valintoja sydäntietoisuuden avulla ja intuition johdattamana (blogitekstini "Surusta ja luopumisesta" käsittelee Aapon menetykseen liittyviä tunteitani). Nyt rakennan tunneyhteyttä ja yhteistä tulevaisuutta nuoren vuonohevostamman, Ellin, kanssa. Muita elämäntapaharrastuksiani ovat luonnossa liikkuminen, meditaatio ja jooga, jossa minua kiehtovat erityisesti kundaliinijoogan suuntautuneet harjoitteet.

Yrityksen nimestä...

Yritykseni nimeksi valikoitui T:mi Toteemieläin useammastakin eri syystä. Ensinnäkin, toteemieläimet ovat eläimiä, joita kohtaan muinaiset kansat ovat kokeneet maagista yhteyttä ja joita on pidetty ihmisten erityisinä suojelijoina. Pohjolan mytologiassa tällaisia toteemieläimiä ovat mm. karhu ja laulujoutsen. Historiallisesta viitekehyksestään tarkasteltuna yrityksen nimi viittaa siis tuohon voimakkaaseen vaikutukseen, joka luonnoneläimillä on ollut ihmisiin kautta aikojen.

Toiseksi, olen itse kokenut voimaantuvani eläinteni seurassa ja erityisesti hevoset ovat elämässäni toimineet tietynlaisina henkisinä oppainani ja suunnan näyttäjinä. Siitä johtuen logon kuvaksikin olen valinnut nimenomaan hevosen.

Nykypäivänä toteemieläimen rinnalla käytetään usein sanaa voimaeläin, vaikka ne eivät ole täysin synonyymeja keskenään. Hevonen voimaeläimenä symboloi tyypillisesti sellaista henkistä ja fyysistä voimaa, jota ihminen tarvitsee löytääkseen tasapainon ja oikean suunnan elämäänsä. Siihen liitetään myös vertauskuvallisesti ihmisen kyky kuunnella ja kunnioittaa toisia ihmisiä sekä auttaa ja tukea heitä ilman, että uupuu itse.

Eli voimaeläimenä hevonen symboloi juuri niitä ominaisuuksia, joita terveydenhoitajalla on hyvä olla, jotta hän voi onnistua tärkeässä tehtävässään väestön terveyden edistäjänä.

Toteemieläin Instagramissa...

Instagramissa yritystäni "edustavat" aiemmin mainitut eläimet, Benni #bigbenni14 ja Elli #ellisiffoss, joita kutsun toteemieläimikseni. Profiili löytyy nimellä @katrintoteemielain. Benni kertoo arkipäivänsä tapahtumista itse, mutta Ellin tarinat kerron omasta näkökulmastani. Elli on koulutusvaiheessa ja jos kaikki menee hyvin, niin siitä kehkeytyy aikanaan loistava perheponi ja minun työtoverini - eli "terapiahevosen" uraa kohti ollaan kulkemassa. Tervetuloa seuraamaan!